Suehiro

แฮมเบิร์กชีส

Suehiro

Gyukairuiและsakana-yaได้จับมือกันนำเข้าปลาทูน่ายักษ์เข้ามาไทยเข้ามาทุกๆสัปดาห์ ซึ่งรับรองความสด โดยทางเรานำเสนอส่วนของ honetsukinakaochi, zuniku และhohonikuซึ่งเป็นสวนทีคนไทยนิยมอย่างมาก