Okaki Oumi Yakiniku-Logo

เนื้อวัวโอมิย่างไฟ

Omi Beef Okaki

เนื้อโอมิเป็นหนึ่งในสามชนิดของที่ขึ้นชื่อของเนื้อวัวญี่ปุ่นพอๆกับเนื้อโกเบและเนื้อมัตสึซากะที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

ว่ากันว่าเป็นแบรนด์วากิว

เนื้อวัวโอมิของ Omi Beef Okaki นั้นโดดเด่นด้วยเนื้อที่นุ่มและกลิ่นที่หอมซึ่งต่างจากเนื้อวัวโดยทั่วไป เนื้อวัวโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะคือไขมันสูงและจุดหลอมเหลวสูงดังนั้นจึงมักจะรู้สึกเหมือนเนื้อแข็ง แต่เนื้อโอมิ ของเรามีจุดหลอมเหลวที่ต่ำและไขมันต่ำ ซึ่งเวลาที่ทานนั้น เนื้อที่สดมากจะมีความหอมของเนื้อ, เนื้อที่นุ่มละลายในปาก

ในขณะที่เนื้อสัตว์นั้นจะถูกจัดอันดับโดยเน้นที่ลักษณะภายนอกของเนื้อซึ่งไม่สามารถบ่งบอกถึงรสชาติความอร่อยของเนื้อได้ [อยากที่จะลองรสชาติความอร่อยของเนื้อจริงๆ] [ต้องการที่จะทำอาหารอะไรสักอย่างที่ให้ได้รสชาติของเนื้อจริงๆ] ด้วยความกระตือของเราจึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการปรุงอาหารของเราอยู่เสมอ โดยเรายังความดั้งเดิมของเนื้อโอมิไว้ด้วย

ร้านค้าหลักของ Omi Beef OKAKI สาขาในกรุงเทพฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นร้านค้าที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศเพียงแห่งเดียวในโลก