Kintaro-Logo

ราเมน รสเผ็ด (แบบจี๊ดจ้าด)

Kintaro

โปรดติดตามชมสไตล์การทำราเม็งชวนสนุกของร้าน ด้วยหมูชาชูสูตรเด็ดที่จัดเสิร์ฟแบบลนไฟกำลังดี