21-tagoto-logo

ยากิโซบะมีทโรล

TAGOTO

ร้าน Tagoto เปิดในใจกลางกทม.มากว่า 30 ปี ราคามิตรภาพที่สามารถไปทานกับครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ เมนูของร้านในงานนี้คือ ยากิโซบะมีทโรล