Matsuri-Logo

ทาโกะยากิ

Matsuri

ชื่อ Tsuboichi Takoyaki ก่อตั้งในปี 2536 ที่เมืองเท็นโอจิ จังหวัดโอซาก้า และมีสาขาที่ Tokyo Ikebukuro, Ebizu, Chiba Funabashi, Shizuoka Hamamatsu, Fukuoka Hakata ส่วนใหญ่จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น
ในปี 2536 เริ่มขาย Takoyaki แช่แข็ง ซึ่งเป็นของฝากของจังหวัดโอซาก้า
ในปี 2543 เริ่มทำ Takoyaki, Okonomiyaki, Yakisoba ส่งขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศญี่ปุ่น และ ในปี 2555 เริ่มขาย Takoyaki ในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Matsuri