GINRYU-LOGO

กิวตัน ฮารามิ ด้ง

GINRYU

Ginryu เป็นร้านที่ก่อตั้งโดยเชฟชาวญี่ปุ่น ชื่อร้านหมายถึงห้องวิจัย สื่อว่ากินริวจะไม่หยุดที่รสชาติเดิมๆเราจะพัฒนาอาหารไปเรื่อยๆ เมนูแนะนำของทางร้านคือลิ้นวัวสดส่งตรงจากเซ็นได